Podkrovní byt v Praze

Datum: 2014-06-23 00:00:00

Zadavatel požadoval komplexní vybavení stávajících prostor půdního bytu v Praze, kde jsme začali návrhem dispozičního řešení s komplikovaným půdorysem způsobeným sníženým stropem. Toto řešení, bylo po konzultaci u zákazníka odsouhlašeno. Mezi vizualizací, kterou zde můžete vidět, a realizací proběhlo ještě několik konzultací barevných variant a nakonec to vyhrála varianta značně odlišná od původního návrhu. 

Součástí rekonstrukce byla instalace podlahové krytiny, úprava zdí, dodávka dřevěného a sedacího nábytku.